Membina ayat

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti gambar-gambar di bawah. Taipkan jawapan anda di ruang komen dan hantar.
Video Chart